user_mobilelogo
ET 4: Zelfstandig leren

Wat houdt deze eindterm eigenlijk in?

De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Met zelfstandig leren wordt bedoeld dat de leerlingen nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de computer als het ware de rol van de leerkracht overneemt.

Een voorbeeld is de werkvorm waarbij de leerling stapsgewijze geleid wordt naar de sites waar informatie te vinden is, en door gerichte opdrachten die informatie moet verwerken.

Ook kunnen de leerlingen bv. een simulatie uitvoeren aan de hand van een voor hen geschikt educatief programma en daar conclusies uit trekken. In het secundair onderwijs gebruiken steeds meer scholen een open leercentrum om leerlingen zelfstandig te leren werken.

Ook voor leerlingen met lage cognitieve mogelijkheden worden programma’s ontworpen.